Diary and Phone Case: Kate Spade

Sist måned skrev jeg om “Blogging: Working with brands“, og fikk mange positive tilbakemeldinger, så jeg tenkte jeg skulle skrive enda et innlegg om businessen til blogging, i dag om det å holde seg organisert. Ettersom bloggen din begynner å vokse, og du begynner å motta e-post og gaver oftere, er det viktig å holde styr på alt. I mitt forrige innlegg nevnte jeg behovet for en egen blogg e-post, som jeg fortsatt ikke kan understreke nok. Jeg får daglig så mange e-poster, både kommersielle og andre, om bloggen min og hvis de alle skulle gått til min vanlige e-postkonto (som blir bombardert av “spam” hver dag), måtte jeg brukt så mye tid på å skille mellom de viktige blogg epostene, fra tilfeldige hverdagsspam. I tillegg ser det mye mer profesjonelt ut med en egen bloggepost, når du mailer med folk.

Et annet tips for å holde organisert er å ha en egen “blogg-bok“, der du kan skrive ned alt bloggrelatert. Enten om det er ideer for nye innlegg, kontaktinformasjon fra merker du arbeider med eller bare ting du finner inspirasjon i, er det alltid greit å ha rundt. I boken burde du også skrive ned en liste over hver betalinger og / eller gave du får gjennom bloggen din. Du kan kategorisere det for hver måned, uke, dag eller år (avhengig av hvor mye du får) og skrive ned fra hvem du fikk det av, og hvor mye du har mottatt (/ hvor mye gaven du fikk er verdt). Dette kan være viktig senere, for eksempel når det gjelder skatting, og det er derfor best å holde styr på alt fra begynnelsen.

Oppsummert + flere tips:

♥ Ha en egen email for bloggen din

♥ Ha en egen bok for bloggen din

♥ I boken din, skriv ned all form for betalinger og gaver du får gjennom bloggen din

♥ Skaff deg businesskort, og ta vare på businesskort du får fra andre

♥ Ha organiserte bildemapper på dataen din, med f.eks. egne mapper for hvert innlegg

♥ Vær flink med å organisere innleggene dine i kategorier, og gjerne bruk “tags”. Dette gjør det lettere for leserene dine å finne akkurat det de er på utkikk etter

 

Last month I wrote the “Blogging: Working with brands” post and got a lot of positive feedback, so I thought I would write another post about the business of blogging, specifically about staying organized. As your blog starts to grow, and you start to receive emails and gifts frequently, it is important to keep track of everything. In my last post I mentioned the need for a separate blogging email, which I still can’t stress enough. I receive so many emails, both commercial and other, regarding my blog, and if they would all go to my normal email account (which gets bombarded by “spam” every day), I would have such a hard time separating the important business ones from the random everyday spam ones. It also looks a lot more professional with a separate blog email. 

Another tips to keep organized is having a specific “blog-book”, where you can write down anything blog related. Either if its ideas for new posts, contact details from brands you work with or just things you find inspiration in, it is always great to have around. In there, I also advice you to write down a list of every payment and/ or gift you receive through your blog. You can do it by month, week, day or year (depending on how much you receive) and write down from who you received it, and how much you received (/ how much the gift you got is worth). This can be important later on, for example when it comes to tax, and it is therefore best to keep track of everything from the beginning. 

Summary + more tips:

♥ Have a separate email for your blog

♥ Have a separate book for your blog

♥ In your book, write down all forms of payments and gifts you get through your blog

♥ Get business cards, and take care of business cards you get from other

♥ Have organized picture folders on your computer, with eg. separate folders for each post

♥ Be clever with organizing your posts into categories, and also use tags. This makes it easier for your readers to find exactly what they are looking for

 

The Stylish Cupcake