Flesteparten som skal studere høyere utdanning neste år, har nok søkt allerede søkt nå. Men, hvis det er slik at du plutselig finner ut at det virker interessant å studere i England du og, så er det ikke for sent å søke!

Du har gjerne hørt noe om søknadsfristen 15. januar, men den gjelder ikke oss! Jeg tror den bare gjelder for de som er bosatt i/ fra England/ Storbritannia. For oss i Norge, er det nemlig ingen frist. Universitetene begynner å svare på søknadene etter hvert som de kommer inn, og hadde sin første frist for å svare den 8.mai (de måtte da svare alle som søkte innen 15. januar). Menteoretisk sett, kan du søke helt frem til skolestart i september.

Selve søknadsprosessen:

1. Det første jeg gjorde før jeg begynte å søke, var å kontakte acrossthepond. Jeg vil anbefale alle som skal søke studier i England eller andre steder i Storbritannia å kontake de, og få tilgang på gratis hjelp og veiledning! Du får her din egen veileder, som hjelper deg med alt fra å anbefale og velge studier og studieplasser til deg, til å fylle ut UCAS-en din (som er søknadsnettstedet, som samordnaopptak.no).

Når du har fått deg en veileder hos across the pond hjelper han/hun deg med alle de forskjellige tingene du skal gjøre, for eksempel skrive motivasjonsbrev og få anbefalingsbrev fra en lærer eller lignende. Søknaden din på UCAS inneholder nemlig ikke bare karakterene dine og skole- og studievalgene dine, men og mye annet informasjon om deg, som skal hjelpe universitetene å velge hvorfor akkurat du skal få en studieplass hos de.

2. Så hvis du ikke har verdens beste karakterer, ikke fortvil og gi opp håpet! Motivasjonsbrevet ditt (hvor du skriver om deg selv som person og dine ambisjoner om studiet ditt og livet etter studiet) og anbefalingsbrevet ditt (hvor du får en lærer eller lignende til å skrive om deg som student og annen relevant informasjon) er nemlig og veldig viktig for søknaden din, og er med på å bestemme om du får studieplassen eller ikke. Dette kan da være med på å trekke deg positivt opp, hvis du ikke har så bra snitt som du gjerne håpte.

3. Når du har skrevet motivasjonsbrev, fått anbefalingsbrev og valgt ut studie og studieplasser, har du mesteparten klart til søknaden din. Alt dette skal legges inn på UCAS, men når du har en veileder hos accross the pond trenger du ikke å gjøre dette, de gjør det nemlig for deg! Dette er veldig greit, siden UCAS-søknaden kan være litt vanskelig å forstå noen steder, og jeg vet flere som har slitt med dette og trengt hjelp senere, så det er like greit å kontakte de fra starten av. Når søknaden din er klar med all informasjon og vedlegg, må du betale et lite “søknadsgebyr” på rundt 200 kr. for å få sendt inn søknaden din. Etter dette er det bare å sitte å vente på svar fra universitetene!

4. Jeg har nå fått svar fra alle universitetene mine, og må snart velge hvor jeg vil gå! Jeg har da fått svar på UCAS, og 4 av 5 har svart med conditional offers. Det vil si at universitetene har gitt meg noen krav jeg må oppfylle for å få studieplassen, siden jeg fortsatt går på videregående og ikke har sendt inn noe endelig vitnemål enda. De fleste kravene er rundt det samme; jeg må fullføre videregående med minst 3.5-4 i snitt, og ha minst 4 i engelsk. Vitnemålet videresender jeg når jeg har fått det (og oversatt det til engelsk, viktig!), og så kan de se beviset på at jeg har oppfylt kravene mine. Etter dette vil jeg få et unconditional offer, som da vil si en skoleplass som er min. ÆH!

Image and video hosting by TinyPic

Så det er der jeg er i søknadsprosessen nå, men det er som sagt ikke for sent å søke enda, hvis du plutselig finner ut at du vil det! Det virker som en lang prosess, men det er egentlig ikke så mye, det eneste som er ekstra fra den norske søknadsprosessen er at du må skrive motivasjonsbrev og få et anbefalingsbrev!